0000

HomeHet  ATC Veenendaal  is een afkorting voor Arbeids Trainings Centrum en vormt een zorgloket voor mensen die hulp nodig hebben. We bieden zorg en informatie en verschillende activiteiten om de zelfstandigheid en de participatie in de samenleving te bevorderen.

Het ATC Veenendaal is in beheer van de Stichting Arbeidsgewenning Veenendaal. Dit  is een stichting zonder winstoogmerk.
 
Dagbesteding is een belangrijk aspect in het leven van iedereen, ook voor mensen  met een beperking. Het zorgt voor een dagritme, mensen kunnen zichzelf ontplooien en andere mensen ontmoeten en het kan het gevoel van eigenwaarde vergroten.
 
De Stichting Arbeidsgewenning Veenendaal is gedreven om diegenen , die het moeilijk hebben om richting arbeidsmarkt te gaan of hinder ondervinden om te herintreden op de arbeidsmarkt , weer het juiste opstapje aan te reiken. Wij hebben deze Stichting in het leven geroepen om zich specifiek te richten op het stukje arbeidsgewenning die een ieder moet hebben voordat andere arbeidsmarkt gerelateerde scholingen en of cursussen kunnen plaatsvinden.

De Stichting werpt zich op om een ieder die hinder ondervindt vanwege een van de ondergenoemde probleemvelden te ondersteunen met een op maat gemaakte juiste begeleiding en training op het gebied van arbeidsgewenning. Daarnaast kunnen wij alle producten leveren indien nodig en gewenst zoals vermeld bij het onderdeel "productaanbod".
 
Ons streven is om mede zorg te dragen dat er zo weinig mogelijk jongeren in een uitzichtloze positie komen omdat ze drop-out zijn geworden op school of door thuissituaties bemoeilijkt worden om in te stromen naar een school of een werkende positie. Ook volwassenen en ouderen die in aanraking komen met probleemvelden zoals ondergenoemd willen we niet aan hen zelf overlaten om die op te lossen, maar bieden we onze hulp aan. Hiervoor spreken we onze persoonlijke deskundigheid aan.
 
De  medewerkers van de Stichting Arbeidsgewenning Veenendaal tezamen hebben qua functie en beroep Arbeidsmarkt gerelateerde achtergronden. We zijn specialisten op arbeids(re)integratie , arbeidsbemiddeling ,begeleiding geven op psychosociale probleemvelden, het gebied van sociale activering en zijn bekend met een breed netwerk van zorgverleners.